Arnold Burger 1

Arnold Burger là một thương hiệu được sinh ra tại Việt Nam bởi đội ngũ những người khởi nghiệp trẻ và những người yêu thích đồ ăn nhanh.1