0

Gà rán giòn

1 miếng gà
32.000đ
2 miếng gà
59.000đ
3 miếng gà
86.000đ
4 miếng gà
119.000đ
5 miếng gà
145.000đ

Gà rán giòn cay

1 miếng gà cay
32.000đ
2 miếng gà cay
59.000đ
3 miếng gà cay
86.000đ
4 miếng gà cay
119.000đ
5 miếng gà cay
145.000đ

Cánh gà rán

Cánh gà rán (3 miếng)
48.000đ
Cánh gà rán (6 miếng)
83.000đ
Cánh gà rán (9 miếng)
106.000đ