0
Bơ gơ bò khổng lồ
70.000đ
Bơ gơ bò
43.000đ
Bơ gơ bò thịt xông khói
59.000đ
Bơ gơ 2 miếng bò
59.000đ
Bơ gơ bò phô mai
48.000đ
Bơ gơ bò + gà phô mai
59.000đ
Bơ gơ gà
27.000đ
Bơ gơ gà phô mai
48.000đ
Bơ gơ gà 2 miếng
48.000đ
Bơ gơ gà cay
59.000đ
Bơ gơ gà thịt xông khói
54.000đ
Bơ gơ gà nướng
43.000đ
Bơ gơ gà teppanyaki
54.000đ
Bơ gơ tôm
54.000đ
Bơ gơ cá
43.000đ
Bơ gơ heo
43.000đ