Bơ gơ bò khổng lồ
71.000đ
Bơ gơ bò
44.000đ
Bơ gơ bò thịt xông khói
60.000đ
Bơ gơ 2 miếng bò
60.000đ
Bơ gơ bò phô mai
50.000đ
Bơ gơ bò + gà phô mai
60.000đ
Bơ gơ gà
27.000đ
Bơ gơ gà phô mai
49.000đ
Bơ gơ gà 2 miếng
49.000đ
Bơ gơ gà cay
60.000đ
Bơ gơ gà thịt xông khói
55.000đ
Bơ gơ gà nướng
44.000đ
Bơ gơ gà teppanyaki
55.000đ
Bơ gơ tôm
55.000đ
Bơ gơ cá
44.000đ
Bơ gơ heo
44.000đ